Pho Hotpot and Crawfish 7 | Vietnamese Restaurant Haltom City, TX 76117

Menu

Pho Hotpot and Crawfish 7

PHỞ - Beef Noodle Soup

PHỞ - Beef Noodle Soup

PHỞ ĐẶC BIỆT: Filet mignon, nạm, gầu, gân, xách, bò viên
PHỞ ĐẶC BIỆT $10.50

Filet mignon, nạm, gầu, gân, xách, bò viên
(Combination: Filet mignon, well-done flank, fat brisket, soft tendon, honeycomb tripe, and meatball)

6. FILET MIGNON, NẠM, GÂN $9.50

(Filet Mignon, well-done flank, soft tendon)

7. FILET MIGNON, GÂN, SÁCH $9.50

(Filet Mignon, soft tendon, and honeycomb tripe)

8. FILET MIGNON, GÂN, BÒ VIÊN $9.50

(Filet Mignon, soft tendon, and meatball)

9. FILET MIGNON, BÒ VIÊN $9.50

(Filet Mignon, and meat ball)

10. GÂN, LÁ XÁCH $8.50

(Soft Tendon, honeycomb tripe)

11. LÁ XÁCH, GẦU $8.50

(Honeycomb tripe, fat brisket)

12. GẦU, BÒ VIÊN $8.50

(Fat brisket, meatball)

13. BÒ VIÊN, GẦU $8.50

(Meatball, soft tendon)

14. PHỞ ĐUÔI BÒ $14

(Oxtail)

15. PHỞ HẢI SẢN $9.50

(Shrimp Noodle Soup)

16. PHỞ TOFU $8.99

(Vegetables ToFu)

17. PHỞ ĐẶC BIỆT ĐUÔI BÒ $17.50

(Combination & Oxtail)

Extra

TÁI $5

Filet Mignon

BÒ VIÊN $3

Meatballs

BÁNH PHỞ $2

A small bowl of rice noodles

TRỨNG $1.50

Egg

BÚN BÒ HUẾ - Spicy Beef Noodle

BÚN BÒ HUẾ - Spicy Beef Noodle

17. BÚN BÒ GIÒ HEO + BẮP BÒ + HUYẾT + CHẢ LỤA (Large) $8.25

Pork Hock + Beef + Pork Blood + Pork Ham

18. BÚN BÒ BẮP BÒ + CHẢ LỤA + HUYẾT (Large) $8.25

Beef + Pork Blood + Pork Ham

HỦ TIẾU - HỦ TIẾU MÌ

HỦ TIẾU - HỦ TIẾU MÌ

Noodle of choice: rice, clear noodle, or egg noodle
19. HỦ TIẾU (THỊT, TÔM, MỰC) $8.99

Pork, Shrimp, Squid

20. HỦ TIẾU GÀ $8.99

Chicken

21. HỦ TIẾU THỊT $8.99

Pork

22. HỦ TIẾU TÔM THỊT $8.99

Shrimp & Pork

23. HỦ TIẾU MỰC $8.99

Squid

MÌ QUẢNG - Yellow Flat Noodle

MÌ QUẢNG - Yellow Flat Noodle

24. MÌ QUẢNG, THỊT, TÔM, TRỨNG CÚT $8.99

(Quail Egg - Shrimp - Pork)

25. MÌ QUẢNG GIÒ HEO $8.99

Pork Hock

26. MÌ QUẢNG TÔM - MỰC $8.99

(Shrimp - Squid)

HỦ TÍU ÁP CHẢO - Wok Fried Noodle

HỦ TÍU ÁP CHẢO - Wok Fried Noodle

29. Phở Áp Chảo $8.99

Combination of pan-fried rice noodles

30. Mì Xào Mềm $8.99

Combination of soft fried egg noodles

31. Mì Xào Giòn $8.99

Combination of stir-fried egg noodles

BÚN - Vermicelli

BÚN - Vermicelli

32. Bún Thịt Nướng $6.99

Grilled Pork Vermicelli

33. Bún Thịt Nướng Chả Giò $7.50

Grilled Pork & Egg Roll Vermicelli

34. Bún Tôm Nướng $7.99

Grilled Shrimp Vermicelli

35. Bún Thịt, Tôm Nướng, Chả giò $8.50

Grilled Pork & Shrimp Vermicelli

CƠM - Rice

CƠM - Rice

36. Cơm Chiên Tôm $6.99

Shrimp Fried Rice

37. Cơm Chiên Crawfish $6.99

Crawfish Fried Rice

38. Cơm Chiên Gà $6.99

Chicken Fried Rice

39. Cơm Bò Lúc Lắc $8.25

Shaken Beef with Rice

40. Cơm Gà Xối Mỡ $8.25

Deep Fried Chicken with Rice

41. Cơm Chiên Thập Cẩm $8.50

Combination Fried rice (shrimp + chicken + crawfish)

42. Cơm Chiên Thịt Bò $7.50

Beef fried rice

43. Cơm Gà Xào Xả Ớt $7.50

Chicken sauteed with chili & lemongrass

44. Cơm Tấm Sườn, Trứng, Bì $7.99

Grilled Porkchop, fried egg, pork skin

45. Cơm Tấm Sườn, Trứng $7.50

Grilled Porkchop, fried egg

46. Cơm Tấm Sườn, Trứng, Bì, Chả $7.99

Grilled Porkchop, fried egg, pork skin & Baked Egg

SEAFOOD - Combo 1

SEAFOOD - Combo 1

Crawfish $8.50
Corn $2
Sausace $3
Potato $2
SEAFOOD - Combo 2

SEAFOOD - Combo 2

1 bls Snow crab legs
1 bls shrimps (Head Off)
1 bls Crawfish
Corn $2
Sausace $3
Potato $2
CƠM SƯỜN BBQ - Rice BBQ

CƠM SƯỜN BBQ - Rice BBQ

MÌ XÀO GIÒN - Crispy Egg Noodle Stir Fry

MÌ XÀO GIÒN - Crispy Egg Noodle Stir Fry

PHỞ - Chicken Noodle Soup

PHỞ - Chicken Noodle Soup

BÚN RIÊU - Crab Noodle Soup

BÚN RIÊU - Crab Noodle Soup

Slushies

Slushies

Blueberry - Bubblegum - Cookies & Cream - Grap - Green Apple - Honeydew - Kiwi - Lychee - Mango - Passion Fruit - Peach - Pineapple - Strawberry - Vanilla Latte
Flavored Teas

Flavored Teas

Grape - Green Apple - Honeydew - Jasmine - Kiwi - Lychee - Mango - Passion Fruit - Peach - Pineapple - Strawberry
Smoothies

Smoothies

Avocado - Banana - Blueberry - Durian - Honeydew - Kiwi - Mango - Mocha - Pineapple - Soursop - Strawberry - Strawberry & Banana - Strawberry & Watermelon - Taro - Peach
Drinks

Drinks

1. Black Coffee - Café Đá $3.50
2. Milk Coffee - Café Sữa Đá $4
3. Ice Lemonade - Đá chanh $3
4. Salt Lemonade - Chanh muối $3.50
5. Coconut - Dừa lon $3.50
6. Fresh Soymilk - Sữa đậu nành $3
7. Hot Tea - Trà nóng $2.50
8. Ice Tea - Trà đá $1.50
9. Sweet Tea - Trà đường $2
10. Soft Drink - Nước ngọt $1.50
11. Green Jelly, Rainbow Jelly - Nước mát $4
Fruit Smoothies

Fruit Smoothies

12. Durian Smoothie - Sinh tố sầu riêng $5
13. Avocado Smoothie - Sinh tố bơ $4.50
14. Strawberry Smoothie - Sinh tố dâu $4
15. Mango Smoothie - Sinh tố xoài $4.50
16. Pineapple Smoothie - Sinh tố thơm $4
17. Taro Smoothie - Sinh tố khoai môn $4
18. Banana Smoothie - Sinh tố chuối $4
19. Strawberry & Banana Smoothie - Sinh tố dâu & chuối $4
20. Strawberry & Watermelon Smoothie - Sinh tố dâu và dưa hấu $4
21. Mocha Smoothie - Sinh tố mocha $4.50